top of page

Underlivsbesvär

Underlivsbesvär

Det är väldigt vanligt att kvinnor upplever besvär i underlivet och det kan påverka välmåendet i stor grad. Trots att det är så pass vanligt är det många som skäms för sina besvär och i många fall grundar sig skamen i okunskap. Nedan finns det tre olika kategorier att läsa på mer inom.

bottom of page