ETT HOLISTISKT SYNSÄTT

Nyckeln till ett friskt underliv och en god hälsa överlag är att ha en holistisk syn på kroppen som sammanhängande system. Underlivet är inte ett isolerat organ som inte påverkas eller påverkar resten av kroppen. Hormoner är inte något som bara besvärar kvinnor vid PMS. Tvärtom finns en samverkan mellan kroppens olika organ, medierat av hormoner hela tiden, och både psykisk och fysisk hälsa påverkar hela systemet. Exempelvis kan stress påverka magen som i sin tur påverkar underlivets miljö och välmående. Näringsbrist kan påverka fertiliteten, och störda menscykler kan påverka den psykiska måendet.

Genom att förstå din kropp som helhet är vi övertygade om att du, liksom vi, kommer att kunna råda bot på besvär likväl som att förebygga dem.

KUNSKAP ÄR MAKT!

Vi på FITTLIFE upplevde själva att vi inte, exempelvis i skolan, blev tillräckligt informerade om hur vår menscykel och ägglossning fungerar. När vi i vuxen ålder på egen väg läst oss till information om detta grundläggande ämne blev vi chockerade över hur LITE vi faktiskt visste innan. Och vi gissar att vi är långt ifrån att vara ensamma om det.

Här kommer därför ett kort, men intressant och superviktigt avsnitt om din menscykel som alla borde ta del av.

Man brukar säga att en menscykel är 28 dagar. Vi är dock alla olika och 26-35 dagar är helt inom normalspannet. I väldigt korta drag kan man säga att det är två huvudsteg som upprepar sig varje menscykel: ÄGGLOSSNING (24H) och MENSTRUATION (3-7 DAGAR).

Ett ägg släpper i varje menscykel och vandrar sen ner genom äggledarna till livmodern. Ägget lever bara i 24 timmar, men det vore ett väldigt litet fönster, så därför ordnar kvinnokroppen gynnsamma förutsättningar under ett par dagar i väntan på ägglossningen, vilket utgör det “fertila fönstret”. Den tillfälliga gästfriheten innebär att spermier kan överleva upp till 5 dygn inuti kvinnokroppen. Det är alltså sammanlagt 6 dagar i menscykeln du egentligen kan bli gravid (men om du vill undvika graviditet baserat på detta behöver du lära dig fertilitetsförståelse så att du kan identifiera vilka dagar det gäller)! Om ägget inte stöter på någon spermie under sin livstid på max 24 timmar så kommer du ungefär två veckor senare att få din mens.

Den preventiva effekten av syntethormonella preventivmedel som t.ex. p-piller innebär att du inte har någon menscykel, du har ingen ägglossning och blödningen du får månatligen är därför inte heller menstruation (den kallas bortfallsblödning och har inget med fertilitet att göra). Alla beskrivningar av menscykeln gäller alltså inte dig om du just nu går på något sådant preventivmedel, utan den återkommer först när du slutar med dem.

Många besvärande symptom under menscykeln som t.ex. PMS och mensvärk är faktiskt inte helt normala och är inte ett nödvändigt ont som livmoderbärare bara ska straffas med. Istället är de, beroende på uttryck och svårighetsgrad, tecken på att något inte står rätt till. Menscykeln räknas som det 5:e livstecknet och är en utmärkt spegel för allmänhälsan (som såklart påverkar menscykeln och fertiliteten), och många gånger kan vi göra mycket mer åt dysfunktionella menscykler än vi tror, genom att se på kroppen holistiskt.

För dig som vill förstå än mer i detalj vad som händer under menscykeln finns en mer utförlig och detaljerad beskrivning HÄR

 

VISSTE DU ATT…

 • Du föds med alla de ägg du har att disponera. Under din reproduktiva livstid (från menark till menopaus) har du ungefär 500 000 till ditt förfogande
 • Väldigt få har en cykel på 28 dagar. Vi är alla olika och 26-35 dagar är inom normalspannet
 • Det som kommer ut som själva mensen är en ”plantjord” som är extremt näringsrik och som varje månad bildas för att om ett befruktat ägg anländer, dvs man blir gravid, så ska ägget mysa in sig i denna plantjord och kunna växa till sig (och i slutändan efter 9-10 månader komma ut i form av en bebis). Mensen är alltså ingen rensningsfunktion, utan en hormonellt styrd utstötning av en energikrävande vävnad
 • Stress kan påverka hur lång tid det är mellan mens till att nästa ägg lossar, medan antalet dagar från ägglossning till mens (“lutealfasen”) i en hälsosam cykel ska vara 12-16 dagar, i snitt 2 veckor
 • Ditt sekret/flytningar är en viktig nyckel och ledtråd om du vill förstå när du kan bli gravid. Lär du dig fertilitetsförståelse så upptäcker du lätt de klassiska karaktärsdag som kännetecknar fertilt sekret (t.ex. genomskinligt, halkigt, eller tänjbart). Du producerar två olika hormoner i äggstockarna under en menscykel:
  1. Den första fasen (follikelfasen), mellan mens och ägglossning, är tiden då ett gäng ägg tävlar om vilket som ska få kläckas. Då producerar folliklarna (äggskalen) östrogen, vilket i sin tur är anledningen till de fysiska förändringar i det fertila fönstret som beskrivs ovan.
  2. Den andra fasen (lutealfasen), är tiden mellan ägglossning och mens, och då producerar det gamla äggskalet (nu kallat gulkroppen) progesteron.

  Östrogen och progesteron har enormt viktiga funktioner i hela kroppen och balanserar varandra, vilket är anledningen till att oregelbundna eller uteblivna menscykler är sammankopplat med ohälsa.

  Expertis: Jenny Koos/Vulverine, Justisse HRHP, holistisk fertilitets- och sexualhälsorådgivare.