Svensk app först att bli godkänd som preventivmedel!

Svenske kärnfysikern blir först i världen med godkänd preventiv-app
I över ett år har Elina Berglund kämpat mot myndigheter och skrämselrubriker. Nu blir hennes app först i världen med att godkännas som preventivmedel.

Läs mer här:
http://www.va.se/nyheter/2017/02/08/svenske-karnfysikern-blir-forst-i-varlden-med-godkand-preventiv-app/